Privacy en cookiebeleid

Dit beleid schetst hoe wij bij kansspelen.info de persoonlijke informatie van onze klanten, partners, werknemers, leveranciers en andere personen met wie wij contact hebben, gebruiken en beschermen. Wij zetten ons in om de privacy van al deze personen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit Privacy beleid is van toepassing op onze website en alle bijbehorende diensten die door of namens ons worden geleverd. Door onze website te bezoeken of te gebruiken ga je akkoord met dit privacy beleid. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je onze website niet te gebruiken.

Via ons contact formulier kunnen wij de volgende persoonsgegevens over je verzamelen en verwerken:

Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

We kunnen ook cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen over je online activiteiten in de loop van de tijd op onze website om je een betere ervaring te bieden. Dit omvat het gebruik van Google Analytics, dat cookies en soortgelijke technologieën gebruikt om het gebruik van onze services door bezoekers op anonieme basis te volgen.

Wij zullen deze informatie niet zonder jou toestemming delen met derden buiten onze organisatie, tenzij:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze omvatten interne controles van onze praktijken inzake gegevensverzameling, -opslag en -verwerking, alsook fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarin wij persoonsgegevens opslaan.

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is om je de diensten te leveren of totdat je verzoekt deze te verwijderen. Wij kunnen persoonsgegevens ook langer bewaren indien dit noodzakelijk is voor de naleving van de wet.